Rodný list fialky

Ukázka záznamu v katalogu AVSA

Dějepis nebyl nikdy mojí silnou stránkou a tak se ani nepokouším psát na téma historie pěstování fialek. Nedávno jsem ale viděla záznam rozhovoru s Frankem a Ann Tinari, jedněmi z prvních šlechtitelů a komerčních pěstitelů (pro zájemce, kteří rozumí anglicky odkaz zde). Mimo jiné v něm vzpomínali, že jak se začalo rozšiřovat pěstování afrických fialek […]

Statistika nuda je

Seznam odrůd se základními údaji

Obsah S tvrzením v názvu článku opravdu nemohu souhlasit. Od přírody totiž uvažuji v tabulkách, seznamech a přehledech a za nudné to vůbec nepovažuji. V jednom z mnoha odstavců svého života (řečeno s Karlem Čapkem) jsem se dokonce živila jako účetní. Moje osobnost sice vykazuje jisté známky rozpolcenosti, protože přes vrozený smysl pro systém rozhodně […]